ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τους φοιτητές Παπαδάκη Δημήτριο και Πιερράτο Χριστόφορο στo πλαίσιo του σεμιναρίου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη, Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επόμενο

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License