Πλαίσιο Στήριξης

Ποιά κατάσταση μάς οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα;

Η ιδέα του θέματος δημιουργήθηκε σε
συνεργασία με τον συνάδελφο μου Δημήτρη Παπαδάκη καθώς διαβάζαμε ένα
άρθρο σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα. .Πιο συγκεκριμένα
σύμφω να με το άρθρο της εφημερίδας “Καθημερινή” παρατηρείτε αύξηση του
ποσοστού ενδοοικογενειακής βίας κατά 34,45% τα τελευταία 4 χρόνια.

Που απευθύνεται;

Οι τελικοί χρήστες είναι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου , τετάρτης τάξης
και το σενάριο θα γινόταν σε μία διδακτική ώρα στο μάθημα της Ευέλικτης
ζώνης – Βιωματικές δράσεις

Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία.

Με βάση τις δέκα δεξιότητες (10Cs) που υπάρχουν, η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς και την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Επίσης, στην δημιουργία επικοινωνίας αναμεσά στο παιδί και τον εκάστοτε δάσκαλο/καθηγητή. Ακόμη, θα επιδιώξουμε την δεξιότητα της συνεργασίας μέσα από ένα κλίμα ομαδικότητας που θα δημιουργηθεί για την επίτευξη του μαθήματος αυτού. Τέλος, ο κριτικός αναστοχασμός θα επιτευχθεί σε αρκετά σημεία της εργασίας καθώς θα επιχειρήσουμε να μετασχηματίσουμε μια αντίληψη των μαθητών. Συνεπώς, σχεδόν σε κάθε στάδιο και δραστηριότητα που θα υπάρχει, τα παιδιά θα μπαίνουν στη διαδικασία μετασχηματισμού της παλιάς σε νέα γνώση, οπότε θα αναστοχάζονται.

Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις

Συνήθως στην εποχή μας οι εκπαιδευόμενοι (οι μαθητές) γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το κινητό ή το tablet ,οπότε έχουν τη γνώση χειρισμού των συσκευών αυτών. Έτσι εμείς σαν εκπαιδευτικοί μπορούμε να τους δώσουμε κάποιο διαδικτυακό σενάριο και να το υλοποιήσουν. Επιπλέον άσχετα με την παραπάνω γνώση , έχουν και κάποιες δεξιότητες σε αυτή την ηλικία όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από την συνεργατική έρευνα που θα κάνουν στο θέμα που θα τους δοθεί.

Οργάνωση της τάξης

Το wiki υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής (με θρανία τοποθετημένα σε ομάδες) γιατί υπάρχει το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό (οπτικοακουσικό) και υπολογιστές, στους οποίους οι ομάδες θα προβούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη. Επιπλέον θα χρειαστεί ένα tablet για κάθε ομάδα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License