ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Το WikiQuESD δημιουργήθηκε με σκοπό να διδάσκεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για την πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας
τις ημερομηνίες 19 Νοεμβρίου καθώς και 25η Νοεμβρίου.
Η πρώτη έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών,
προκειμένου μέσα από διάφορες δράσεις να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά
σήμερα είναι θύματα βίας από τους ίδιους τους γονείς τους.
Αντίστοιχα η 25η Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91.jpg
%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99.jpg

Θα μπορούσε, ακόμη, το διαδικτυακό αυτό υλικό να αξιοποιηθεί στα πλαίσια οποιουδήποτε κεφαλαίου της ύλης της Ε' και Στ' δημοτικού που αφορά τις μορφές βίας καθώς ηλικιακά οι δυο ταξεις βρίσκονται πολύ κοντά. Τέλος, επειδή η ενδοοικογενιακή βία είναι ένα φαινόμενο που συναντάται συχνά και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση των μαθητών, το διαδικτυακό αυτό μάθημα μπορεί να διδαχθεί και μεμονωμένα, στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης Δ',Ε' και Στ' Δημοτικού ή και μικρότερων (αν ο δάσκαλος κρίνει ότι οι γνώσεις στους υπολογιστές είναι επαρκείς) ή μεγαλύτερων τάξεων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Παραπάνω υλικό για τις μορφές τις ενδοοικογενειακής βίας :

  • https://bit.ly/2M4Iycz διαβάστε το κεφάλαιο 2.2.1
  • Μπορείτε να δείτε και το άρθρο 2.3.3 στο σημείο «Η λεκτική βία…εκτός ελέγχου» —> https://bit.ly/2M4Iycz
  • Μπορείτε να δείτε και το άρθρο 2.3.3 στο σημείο «Ψυχολογική βία …του χωρισμού» —> https://bit.ly/2M4Iycz

Επόμενο

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License