ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί είναι να μη φοβάται»

Αλεξάντερ Νιλ Alexander Sutherland Neill ( 1883 – 1973)

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Δ',Ε' και Στ' τάξης δημοτικού .Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Ευέλικτη ζώνη – Βιωματικές δράσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να ενημερώσει, να προβληματίσει και εν τέλει να βοηθήσει τα παιδιά τα οποία βιώνουν κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Επόμενο

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License